Wij adviseren en helpen

Neem direct contact op

Hoe krijg jij de beste coach voor jouw organisatie?
Outsource het hele traject bij Coachplaats:

Hieronder wordt de werkwijze van Coachplaats richting opdrachtgevers en coaches beschreven. Heb je vragen, neem dan contact op via het contactformulier.

De werkwijze richting onze opdrachtgevers is als volgt:

 1. Een opdrachtgever meldt zich op de website aan.
 2. Coachplaats zoekt contact met de opdrachtgever voor een eerste inventarisatie en het checken van de gegevens.
 3. Hierna zal de opdrachtgever alle aanvullende bedrijfsgegevens op de website invullen.
 4. Tijdens een intakegesprek wordt stilgestaan bij de coachvraag en de omvang van de opdracht; de coachvraag en de context van de vraag worden beschreven. Op deze wijze ontstaat een goede 0-meeting voor organisatie, team en individuele medewerker.
 5. Coachplaats gaat zoeken naar de coach die het best past bij de vraag op basis van:
  • Kennis, kunde ervaring;
  • Geografische gegevens;
  • Uitstraling van de coach;
  • Tarifering;
  • Beschikbaarheid.
 6. De match kan plaatsvinden; de opdrachtgever en de coach gaan kennis maken.
 7. Coachplaats maakt de contracten en overeenkomsten op met daarin ten minste:
  • De coachvraag;
  • Het verwachte resultaat van de coaching;
  • De duur van de coaching;
  • De kosten voor het gehele traject;
  • De wijze van factureren
  • Een inhuurovereenkomst voor de coach met daarin geregeld de arbeidsrelatie, in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 8. Het coachtraject start.
 9. Coachplaats zorgt ervoor dat de data, tijden en locaties bekend zijn bij alle betrokkenen.
 10. Periodiek zal Coachplaats met de coach en de opdrachtgever evalueren. De coachee geeft periodiek  zijn/haar feedback.
 11. Coachplaats zorgt voor de facturatie aan de opdrachtgever. De coach factureert aan Coachplaats. Coachplaats zorgt voor betalingen binnen 30 dagen, onafhankelijk van de betalingstermijn van de opdrachtgever.
 12. In geval van calamiteiten (ziekte etc.) of bij bijgestelde verwachtingen zorgt Coachplaats voor een back-up.
 13. Na de afronding van de opdracht is er een evaluatiemoment met de opdrachtgever, coach en Coachplaats als afsluiting.
 14. De relatie met de opdrachtgever kan verder ontwikkeld worden met vervolgopdrachten.

De werkwijze richting onze coaches is als volgt:

De Coachplaats werkwijze richting coaches is vergelijkbaar als die van opdrachtgevers, alleen in de eerste (Intake) en tweede (Match) stap zitten enkele verschillen:

 1. Een coach meldt zich aan op de website.
 2. De coach krijgt via mail een bevestiging van de inschrijving.
 3. In de mail zit een link om aanvullende informatie toe te voegen aan het persoonlijke profiel van de coach (AVG-proof). Na het compleet maken van het profiel, vindt er een check plaats door Coachplaats op volledigheid. Na deze check wordt het profiel van de coach toegevoegd aan de database van Coachplaats.
 4. Coachplaats gaat zoeken naar een opdracht voor de coach die het best past op basis van:
  • De coachvraag van de opdrachtgever
  • De kennis, kunde  en ervaring van de coach;
  • De geografische gegevens;
  • De uitstraling van de coach;
  • De tarifering;
  • De opgegeven beschikbaarheid.
 5. De coach ontvangt ter ondertekening een inhuurovereenkomst met daarin geregeld de arbeidsrelatie, in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Deze overeenkomst wordt eenmalig opgemaakt.
 6. Er is een match aanstaande: de coach en de opdrachtgever gaan kennismaken. Coachplaats heeft gezorgd voor een intake met de opdrachtgever en de coachee of het team.
 7. Coachplaats maakt de opdrachtbevestiging met daarin ten minste:
  • De coachvraag;
  • Het verwachte resultaat van de coaching;
  • De duur van de coaching;
  • De vergoeding voor de coach voor het coachtraject;
  • De wijze van factureren.
 8. Het coachtraject start.

De verdere stappen, Coaching en Succes, zijn vergelijkbaar voor coach en opdrachtgever.

Design & realisatie door Webheads.