Wij adviseren en helpen

Neem direct contact op

Hoe krijg jij de beste coach voor jouw organisatie?
Outsource het hele traject bij Coachplaats:

Hieronder wordt beschreven waar Coachplaats geld voor rekent: voor het matchingsproces en voor coachtrajecten. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

De Intake

“Zonder goede intake geen goed coachtraject”

Het doel

De intake is van belang om een goede (coach)vraag te formuleren. Deze vraag is het startpunt voor de uiteindelijke coaching.

In gesprekken, afhankelijk van de initiële vraag, zal de (coach)vraag van jouw organisatie, team of individuele medewerkers nog duidelijker geformuleerd worden. De vragen “Hoe kan ik…?” of “Hoe kunnen wij…?” zijn leidend om uiteindelijk de coaching of training te starten. De coachvraag kan, tijdens het coachingstraject nog aangepast worden, dat is natuurlijk goed en wordt begeleid door de coach of trainer.

Vaardigheden van de “intaker”

De “intaker” is een ervaren coach die vanuit kennis en ervaring in staat is om de (coach)vraag samen met jou en je organisatie te formulieren.

Analyse(s)

Afhankelijk van de initiële vraag kan Coachplaats een aantal ondersteunende analyses inzetten om de (coach)vraag helder te krijgen en jou en de organisatie goed te laten zien wat de uitgangspunten zijn om te starten. De uitkomsten van de analyses kunnen gebruikt worden om later nieuwe metingen te doen en te bezien welke resultaten geboekt zijn. Meten is weten!

De ondersteunende analyses hebben betrekking op:

Rapportage bij aanvang en tussentijds

De coachvraag en analyses worden schriftelijk en mondeling aan jou gerapporteerd. Feitelijk is dit het echte startpunt voor de coaching of training.Periodiek zal Coachplaats tussentijdse evaluaties doen en deze aan jou rapporteren.

Evaluatie

Na ieder coaching- of training traject zal Coachplaats samen met de betreffende coach en trainer het doorlopen traject bespreken. Wij vinden het van belang dat alle partijen gehoord worden.

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens de intake- en het coachings- of trainingstraject besproken en vastgelegd wordt, wordt vertrouwelijk en volgens wet en regelgeving uitgevoerd. Zie hiervoor, ook onze algemene voorwaarden en privacy verklaringen.Alle coaches en trainers die door ons worden ingezet hebben schriftelijk verklaard de regels van vertrouwelijkheid na te leven.

Het intakeproces

Onderstaand schema geeft aan welke activiteiten worden doorlopen ten behoeve van de intake.

  Individueel niveau Team niveau Organisatie niveau
Gesprek(ken) – 1x 3 gesprek*
– 1x individueel gesprek
– 1x 3 gesprek*
– 1x team** gesprek
– 1x 3 gesprek*
– 2x of meer team/ afdeling gesprekken
Analyse(s) X (1 en 4) X (2 en 4) X (2, 3, en 4)
Rapportage(s) X X X
Evaluatie X X X
       
Kosten Op aanvraag*** Op aanvraag*** Op aanvraag***
Vraag vrijblijvend naar onze tarieven


* Een driegesprek vindt plaats met de opdrachtgever, het team of individuele medewerker en iemand van Coachplaats.
** Een teamintake wordt gedaan met alle leden van een team.
*** De prijs is afhankelijk van het aantal teamleden.

Tarief voor de coaching/training

Afhankelijk van de coachvraag wordt er door Coachplaats een specifieke aanbieding gemaakt. Het kan dus erg verschillen welk tarief je betaalt voor een coaching. Hierbij is het belangrijk te weten dat een aanbieding bestaat uit de volgende elementen:

Projectprijs

De projectprijs is de prijs die door de opdrachtgever betaald wordt voor het totale traject zoals beschreven in de “aanbieding”, exclusief de intake. Ontstaat er zogenaamd “meerwerk” dan zal dit apart, na goedkeuring van de opdrachtgever, aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

Betaling (zie ook de algemene voorwaarden)

Design & realisatie door Webheads.