Wij adviseren en helpen

Neem direct contact op

Hoe krijg jij de beste coach voor jouw organisatie?
Outsource het hele traject bij Coachplaats:

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb
De rijksoverheid heeft de SLIM-regeling in het leven geroepen om MKB bedrijven te helpen zich beter te wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, Vergrijzing, de jacht op talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering en A.I.

Coachplaats kan helpen met het aanvragen van deze subsidie.

Neem contact op

Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toenemen en zullen een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar blijken. De SLIM-regeling stimuleert bedrijven om meer werk te maken van leren en ontwikkelen, door 60% tot 80% van de kosten van projecten te subsidiëren die:

Waarvoor kan de regeling ingezet worden?

Zoals de regeling het zelf omschrijft, kan de subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  1. doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkel-adviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. of het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling in één oogopslag – komt een bedrijf in aanmerking?

Onderstaande tabel laat in één oogopslag zien of een bedrijf in principe voor de regeling in aanmerking komt, en welke randvoorwaarden daarvoor gelden.

Besluit je op basis hiervan tot een aanvraag over te gaan, dan kun je dat relatief eenvoudig doen via deze website van de rijksoverheid​.

Design & realisatie door Webheads.