Hieronder staan kenmerken genoemd die bij een coach passen, je zult ze herkennen. En waar in de tekst hij staat kan uiteraard ook zij gelezen worden…

Houding

 • Een lerende houding naar zichzelf en anderen toe onder het motto: een leven lang leren.
 • Respect en oprechtheid voor zichzelf en voor de coachee.
 • Tolerantie en openheid.
 • Beschikbaarheid: rust en tijd.
 • Een goede balans tussen betrokkenheid en afstand.
 • Ontvankelijkheid en bemoediging naar de coachee.
 • Bereidheid om het initiatief bij de coachee te laten en niet ‘over te nemen’.
 • Dienstverlenend naar de coachee toe, een helpende hand om de coachee zichzelf te leren helpen.
 • Zo min mogelijk advies: de coachee heeft het antwoord, ook al komt het er (nog) niet uit.
 • Alleen confronterend als dat wenselijk en opportuun is en als de coachee het aankan.
 • Humor en relativeringsvermogen.
 • Uitnodigend voor feedback op eigen houding.

Kennis

 • Zelfkennis: de coach weet goed naar zichzelf te kijken en welke brillen (beelden, oordelen, vooroordelen) hij/zij in zich draagt. Het risico bestaat anders dat de coach gaat projecteren, invullen, overnemen, adviseren, etc.
 • Kennis over de ontwikkeling van individuen en groepen in bepaalde fasen van werk en leven.
 • Snappen dat coaching géén therapie is.
 • Kennis van de eigen stijl en een vermogen om aan te voelen dat als jouw stijl niet effectief is, een andere stijl (en/of andere 360°-coach) effectiever zou kunnen zijn.
 • Kennis van de essentiële ingrediënten over communicatie.

Vaardigheden

 • De coach is in staat om een relatie op te bouwen en te onderhouden die binnen de werkcontext zuiver is en gericht is op de context.
 • De coach is in staat om een onafhankelijke positie in te nemen, bijvoorbeeld naar de coachee en naar de reviewing partner van de coachee toe.
 • De rol gebiedt discretie en absolute betrouwbaarheid. Daarnaast vergt het de vaardigheid om de resultaten niet ‘te interpreteren’ via de bril van bijvoorbeeld de peers/reviewer – verleidelijk, omdat zij immers collega partners zijn.
 • De coach is in staat om de verwachtingen van de coachee goed en snel in kaart te brengen en zijn/haar stijl daarop af te stemmen.
 • De coach is onafhankelijk in zijn benadering: interpreteert, projecteert of adviseert niet, maar blijft de coachee helpen om zelf te interpreteren, herkennen van patronen en daar oplossingen voor te vinden.

De coach weet om te gaan met pijnpunten in een gesprek; met niet begrijpen, niet weten, niet aanvoelen van de coachee en zichzelf. Daarnaast weet hij ook om te gaan met menselijke oprispingen zoals defensief gedrag, slachtoffer-denken of ontkenning.

Design & realisatie door Webheads.