Samen de wereld rond!
Schrijf je gratis in!

Oproep aan coaches!

Schrijf je in als coach

Inschrijven? Hoezo?

De tijden zijn snel veranderd en de verwachting is dat er na de “intelligente lockdown” veel coaches nodig zijn. Coaches van allerlei soorten en met hun eigen specialisaties. Coachplaats bereidt zich voor op deze tijd die komen gaat, want onvoorzien hebben we nu zoals velen opeens tijd gekregen. Die tijd willen we gebruiken om nog meer coaches op te roepen zich kosteloos in te schrijven om straks klaar te staan voor klanten en coachees.

Via deze link kun je je profiel gratis invullen:
https://www.coachplaats.nl/registreren/

Welk type coach?

De vraag naar coaches zal breed zijn en er zijn vele soorten coaches. Coaches die verschillende vraagstukken binnen organisaties kunnen beantwoorden, denk aan loopbaan-, management-, leefstijl- of executive coach. Of het nu gaat om een individuele medewerkersvraag of om een teamvraag, het maakt niet uit. We willen graag met jou werken als je goed gekwalificeerd bent en aantoonbare ervaring hebt als coach

Coachplaats matched altijd de beste coach, trainer of adviseur om organisaties, teams en individuele medewerkers verder te helpen. Dat maakt ons ook anders. Op onze website staan alle argumenten waarom.
https://www.coachplaats.nl/

Schrijf je gratis in!

Coachplaats biedt haar platform aan richting opdrachtgevers, maar ook vergeten we de coaches niet uiteraard! Jij als coach moet straks aan de bak om organisaties, teams en medewerkers te kunnen ondersteunen. Zoals gezegd, wij bieden ons platform om je hierbij in beeld te brengen bij opdrachtgevers. Het kost je niets, alleen wat tijd om je profiel samen te stellen.

Schrijf je in als coach

Schrijf je dus in als coach, adviseur of (personal) trainer om straks met velen zichtbaar te zijn voor opdrachtgevers! Vele disciplines aanwezig, landelijk dekkend en vol enthousiasme.

Via deze link kun je je profiel invullen:
https://www.coachplaats.nl/registreren/

Coachplaats & Co

Van cruciale beroepen naar vitaal belang voor jou (en je medewerkers)!

Neem contact op

Opvallende zaken in de media? Dit viel ons wel op qua nieuws en conclusies …

UMCG meldt dit:

Het viel ic-artsen met het blote oog al op: het merendeel van de coronapatiënten aan de beademing in Nederland kampt met overgewicht. Nu is er meer duidelijkheid over dit verband. Het virus bindt zich graag aan vet.

90 procent van de coronapatiënten aan de beademing op zijn afdeling heeft overgewicht, constateerde Peter van der Voort, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en hoofd van de afdeling intensive care aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Hoe het werkt

Inmiddels heeft onderzoek door zijn team een eerste concrete aanwijzing voor het verband van het coronavirus en overgewicht opgeleverd. Het COVID-19 virus dringt cellen binnen door zich te binden aan zogenaamde ACE2-receptoren aan de buitenkant van cellen.

ACE2-receptoren zijn vooral te vinden op longcellen (daarom krijg je hoestklachten), darmcellen (sommigen krijgen diarree) en vetcellen. Dat laatste is de reden waarom dikkere mensen meer problemen krijgen. Hoe meer vetweefsel, hoe meer virus het lichaam binnendringt. “Nu zijn we dus aan het uitzoeken hoe dat leidt tot longschade, waardoor je beademing nodig hebt”, legt Van der Voort uit.

Leefstijl en blijven bewegen

Tsja, dat is een fors statement, en je leest ook andere onderzoeken en feiten in de media.

Of het geheel waar is of niet, wij gaan geen enkele theorie 100% doorzetten, wijzen geen vinger naar mensen met overgewicht, of wat anders. Iedereen kan ziek worden door Corona, dat is wel duidelijk.

Coachplaats & Co

WEL weten wij dat we moeten blijven bewegen en gezond moeten eten etc. Daar hebben we als Coachplaats & Co mooie oplossingen voor, nu online aangeboden, straks ook weer in combinatie met fysieke ontmoetingen. Kijk hier verder naar concreet aanbod van en met onze partners:

Neem contact op
Systemische coaching

Deze blog gaat over systemische coaching.

Auteur: Sander Hilkman

Neem contact op

Waarom lukt het me nou niet om anders op mijn collega te reageren? Elke keer als hij zijn werk niet af heeft, zich ziek afmeldt of zich verstopt als er een klusje gedaan moet worden, dan voel ik me furieus. Hij neemt gewoon zijn verantwoordelijkheid niet en dat maakt me meer dan kwaad. Mijn verstand zegt dat ik het niet zo zwaar moet opnemen en dat hij ook maar zijn best doet. Voor mijn gevoel is het een enorme trigger dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Het lukt me maar niet om mijn reactie en gedrag te veranderen.

Dit was de situatie van een coachee die door zijn werkgever was ‘gevraagd’ om zijn communicatie te veranderen. Hij reageerde vaak zo hevig en de samenwerking binnen het team verliep hierdoor slecht. Als dit zo doorging, dan zouden er nog grotere conflicten ontstaan en zijn positie onhoudbaar worden.

Coaching

Met de hulpvraag ‘hoe kan ik effectiever leren communiceren’ zijn we het coachingstraject gestart. Nu kun je denken dat we met zijn communicatievaardigheden aan de slag zouden gaan, maar die waren op zich goed. Hij was zich bewust van zijn eigen communicatie en begreep de regels van geweldloze (verbindende) communicatie. Op bewust niveau was er dus weinig aan de hand, dus was het nodig om te kijken wat er zich afspeelde onder de oppervlakte, in het onderbewuste.

Wat maakt dat hij zo heftig reageert en de enorme boosheid voelt in situaties die hier verstandelijk gezien niet om ‘vragen’. Onbewust gebeurt er iets dat hiervoor zorgt. Met systemische coaching kunnen we kijken naar de vraag onder de vraag en kunnen we de diepte in. We kijken op onbewust niveau naar de oorzaak. Hier kun je zelf niet bij.

Wat is systemische coaching?

Bij systemische coaching staan de onbewuste verborgen dynamieken en patronen in iemands leven centraal. We maken allemaal deel uit van een familie. Een familie is een systeem, net als een organisatie. In je werk neem je ook je familiesysteem met je mee.

In systemen gelden wetten en deze wetten bevatten geschreven en ongeschreven regels. De meeste zijn onbewust en dat zorgt voor onduidelijkheid en verwarring. Met ons verstand kunnen we er niet bij en we laten gedrag zien dat lastig is om te begrijpen. De onbewuste patronen en dynamieken van het systeem bepalen wat we doen en wat we niet doen. Het veranderen van gedrag lukt dan maar steeds niet of maar tijdelijk.

Onderzoek naar onbewuste patronen in het systeem

Het onderzoeken van de onbewuste patronen in het familiesysteem is belangrijk in het systemische coachingstraject. De oorsprong van deze onbewuste patronen ligt in ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvinden in families, met name in het gezin waaruit je komt. Als de emoties, die bij deze gebeurtenissen horen, niet goed kunnen worden verwerkt, dan ontstaat er trauma. En om toch verder te kunnen met leven na dit trauma, worden overlevingsstrategieën ingezet vanuit het oudste deel van onze hersenen, het reptielenbrein. Dit is een onbewust proces dat zichtbaar is in gedrag. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn:

Veel van deze strategieën ontstaan al op het moment dat we op de wereld komen en in een situatie komen waarin onze veiligheid in het geding is. Of waarin we onvoldoende aandacht of liefde kregen van onze ouders. Niet alleen in ons eigen leven ontstaan deze onbewuste patronen die ons belemmeren. We kunnen ze ook van onze ouders of eerdere generaties doorkrijgen. We dragen dan als het ware iets wat niet van onszelf is.

Wat doet een systemisch coach?

Een systemisch coach onderzoekt dus wat er in een systeem speelt en kijkt hiervoor naar de feitelijke gebeurtenissen en de relaties tussen de leden van het systeem. Hiervoor wordt het familiesysteem in kaart gebracht door het maken van een zogenaamd genogram, een soort stamboom met daarbij de relaties en belangrijke gebeurtenissen. Hiermee ontstaat inzicht in bepaalde patronen in de familiedynamiek die zich vaak door generaties heen laten zien. De geschiedenis herhaalt zich, zeggen we dan.

Zichtbaar maken wat er in het onderbewuste speelt

Een groot deel van het onderzoek in het familiesysteem bevindt zich in het onderbewuste deel van de realiteit. Het bewuste, veelal rationele,  deel van de realiteit geeft onvoldoende inzichten en aanknopingspunten voor oplossingen in de huidige situatie waarin iemand en een systeem in verkeert. De systemisch coach heeft een aantal mogelijkheden om de informatie uit het onderbewuste zichtbaar en voelbaar te maken. 

De systemisch coach en degene die een levensvraag of een organisatievraag wil verhelderen en oplossingsrichtingen zoekt, maken de situatie zichtbaar. Dit kan door gebruik te maken van poppetjes, voorwerpen, stoelen, vloerankers of representanten en deze in een ruimte of op een tafel in verhouding tot elkaar neer te zetten. We noemen dit ook wel een opstelling.

Tijdens een opstelling maakt de coach gebruik van alle zintuigen om waar te nemen wat er gebeurt bij de vraagsteller. Als er gebruik wordt gemaakt van andere mensen om leden of elementen uit het systeem te representeren, dan is het mogelijk om uit deze waarnemingen af te leiden wat er op de onderbewuste laag speelt. Met hetgeen zich aandient kan de coach verder werken door interventies te doen in de opstelling of meer bewuste oefeningen en opdrachten te doen. Het resultaat voor de vraagsteller is bewustwording en een diepgaand inzicht in de werkelijk.

Voor wie is systemische coaching geschikt?

Systemische coaching is met name geschikt voor mensen die op zoek willen gaan naar de kern van hun probleem en het daarbij in zichzelf willen zoeken. Systemische coaching gaat naar de oorzaak van het probleem, naar de oorsprong in het systeem en zoekt daar naar oplossingen. De eerste en belangrijkste stap hierin is vaak het inzien van hoe de realiteit is of is geweest. De vervolgstappen zijn dan het leren omgaan met name van de emoties die hierbij horen en het bewustworden van de eigen behoeften en deze naar buiten te brengen.

Hoe vind je een systemische coach?

Coachplaats werkt samen met gecertificeerde coaches. Ik werk samen met Coachplaats omdat ik mij dan volledig kan richten op de coaching en Coachplaats de afhandeling en administratie doet.

Wil je eens van gedachten wisselen of een systemische coach ook iets is voor jouw vragen of die van één van je medewerkers? Neem contact op met Coachplaats via www.coachplaats.nl, zij kunnen je koppelen aan een passende coach.

Sander Hilkman
Systemisch coach,
leefstijl- en vitaliteitscoach,
management coach
Neem contact op
Teamcoaching deel 2

Dit is deel 2 over het onderwerp teamcoaching.

Auteur: Marcel Bongers

“Een team is een groep (een aantal) mensen dat binnen de context van een organisatie met elkaar samenwerkt om gemeenschappelijke doelen te realiseren”.

In blog #4 heb ik aangegeven om verdere uitleg over teamcoaching te geven. Nu ik dit zo opschrijf realiseer ik mij dat ik mij op glad ijs begeef. Ik wil in een paar hoofdstukken inzicht geven in teamcoaching terwijl er tientallen boeken geschreven zijn over dit thema. Ik kan met deze blog nooit volledig zijn, maar wel over mijn ervaring en mijn opleiding over teamcoaching vertellen. Ik adviseer dan ook om deze blog te lezen als een inkijkje in de wereld van teamcoaching. Teamcoaching is echt een vak. Niet iedereen is geschikt om teamcoach te zijn, maar de teamcoaches die ik ken zijn succesvol en boeken de mooiste resultaten.

Algemeen

Binnen ieder team is er sprake van eigen dynamiek. Dit heeft onder andere te maken met het aantal personen binnen een team, de hiërarchische verhoudingen onderling, het opleidingsniveau van de teamleden, de waardering door directie en management en de positie van een team binnen een organisatie. Last but not least gaat het ook om de individuele teamleden binnen een organisatie, ieder met individuele motivaties. Eén van de theorieën is dat er 4 fases zijn van teamvolwassenheid of teamontwikkeling.  Schematisch ziet dit er als volgt uit:

De assen spreken voor zich, evenals de vier teamtypes. De rode lijn in de tabel laat een teamontwikkeling zien. Ontwikkelt een team zich dan zie je dat de rode lijn stijgt. De lijn heeft een grillig verloop. Dit komt omdat er gedurende de ontwikkeling van een team in de diverse stadia individueel en ook op teamniveau zich allerhande zaken afspelen.

Een vloeiende lijn betekent dat alles crescendo zou verlopen in de ontwikkeling van het team en dat er geen weerstanden zijn. De ervaring leert dat dit nooit aan de orde is.

Of de grillige lijn altijd loopt zoals te zien is in het schema hiernaast zal voor ieder team in iedere fase van ontwikkeling anders zijn. Het schema geeft aan dat teamontwikkeling niet iets vanzelfsprekends is, maar tijd en aandacht vraagt.

Gedrag en opvattingen

Om de diverse stadia van een teamontwikkeling verder te kunnen duiden is het belangrijk om informatie te krijgen over het gedrag en de opvattingen van de mensen binnen een team.  Bij gedrag moet je denken aan waarneembare handelingen en bij opvattingen denk je aan meningen en oordelen.

Marijke Lingsma en Aty Boers van Coachboulevard hebben een boek geschreven met daarin een mooie uitleg over gedrag en opvattingen binnen een team. In het volgende schema laat ik, om een idee te krijgen, een samenvatting zien van wat bedoeld wordt met gedrag en opvattingen. Wat je in onderstaand schema leest, is slechts een klein deel van beschreven gedragingen en opvattingen.

Fase Gedrag Opvatting
Forming Afwachtend, de manager bepaalt.
Slecht luisteren.
De manager wordt er toch goed voor betaald.
Het hoort niet tot mijn taken.
Storming Druk, ruziën en lachen.
Vormen van subgroepjes.
Wij doen het wel goed.
Ja maar, hoe dan (lekker dom doen).
Norming Resultaatgerichte interactie.
Senior niveau.
Botsen gaat ten koste van de lieve vrede.
Wij weten het beter dan de rest.
Performing Blijven open staan voor verbeteringen.
Onderling vertrouwen.
Je hebt elkaar nodig en dan pas word je beter.
Afspraak is vanzelfsprekend afspraak.

Schema 2. Gedrag en opvattingen (samenvatting)*

Ik weet zeker dat je er zelf nog vele kan bedenken, maar mooier is om dat met het team te doen. Laat zij zelf ervaren en benoemen welk gedrag en welke opvattingen zij laten zien.

Teamcoaching

Bij teamcoaching gaat het om ontwikkelen, misschien wel om een team naar een performing fase te krijgen. Of dit altijd lukt is de vraag. Soms is het ook helemaal niet nodig om iedereen naar het “hoogste” niveau te brengen. Teams in andere fases kunnen prima werk leveren en floreren goed. Toch blijft het de kunst voor de manager en/of de teamcoach om ieder team in iedere ontwikkelfase continu bewust te laten zijn van de eigen ontwikkeling.

Tip

Je kunt als manager zelf een team begeleiden. Weet dan goed dat de som van het aantal teamleden wel eens slimmer, verstandiger en sneller kan zijn/worden dan jij als manager ooit kunt zijn. Denk dus goed na over jouw rol!

Mijn advies is dat je als manager geen teamcoach zou moeten zijn binnen je eigen team, maar zorg er juist voor dat je als manager onderdeel bent/wordt van je team…

Tot slot

Ieder team dat nu, in welke fase dan ook zit, is dit niet “voor het leven”. Het is mooi dat je met elkaar in een fase terecht gekomen bent van teamvolwassenheid. Besef ook dat een team snel weer terug kan vallen in een andere fase. Dit gebeurt en is nooit een ramp. Dus geen paniek, maar ga met elkaar in gesprek om over ieders eigen verantwoordelijkheid, gedrag en opvattingen te praten….

Hoe vind je een teamcoach?

Wil je eens van gedachten wisselen om erachter te komen of een teamcoach ook iets is voor jouw team? Neem contact op met Coachplaats via www.coachplaats.nl, zij kunnen je koppelen aan een passende coach.

* “Help ik coach teams”/ M. Lingsma en A. Boers/ ISBN 978-90-79877-03-4

Marcel Bongers,
gecertificeerd teamcoach
Neem contact op
Teamcoaching deel 1

Dit is deel 1 over het onderwerp teamcoaching.

Auteur: Marcel Bongers

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: “Teamcoaching is een onderschatte coachingsmethode binnen organisaties”.  Werkgevers en managers denken vaak te weten hoe de teams, waar zij verantwoordelijk voor zijn, onderling met elkaar samenwerken. De ervaring leert dat dit overschat wordt. Managers denken meestal dat teams goed samenwerken, maar zij herkennen onvoldoende de onderstroom binnen teams.

Effectiviteit van teams

Als werkgever of manager zou je jezelf de volgende vragen kunnen stellen: “Wat is de effectiviteit van mijn team(s), welke bijdrage doen zij aan de ontwikkeling van de organisatie en op welke manier kan ik dit verder verbeteren en optimaliseren?”. Kortom, als werkgevers en managers meer tijd zouden besteden aan het optimaliseren van hun team en de samenwerking met andere teams dan zal de effectiviteit van de organisatie zichtbaar toenemen. 

Om maximaal effect te krijgen in het optimaal laten functioneren van een team, kan je niet volstaan met van bovenaf opdrachten te geven en te hopen dat mensen deze begrijpen en gaan uitvoeren. Mensen binnen teams hebben inzichten nodig. Inzichten over eigen gedrag en opvattingen, maar ook over gedrag en opvattingen onderling en last but not least, wat verwacht de organisatie van mij als medewerker.

Wat is een team?

Er is heel veel literatuur over dit onderwerp en er zijn veel inzichten en definities op het onderwerp teamcoaching.  Teamcoaching begint altijd met de vraag; wat is een team? Voor mij past de onderstaande definitie van een team toch het beste:

“Een team is een groep (een aantal) mensen dat binnen de context van een organisatie met elkaar samenwerkt om gemeenschappelijke doelen te realiseren”.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want heeft iedereen wel dezelfde motivatie of werkmoraal? Zijn er misschien botsende ego’s binnen een groep of team? Welke opvattingen hebben mensen over werk en waarom willen mensen samenwerken?

Ontwikkelfases

Wanneer is een groep nu echt een team? Om dit te weten moeten we eerst door een aantal ontwikkelfases heen.  Van groep naar team. Er zijn grofweg 4 fases voor vorming: 1) de oriëntatiefase, 2) de conflictfase, 3) samenwerkingsfase en 4) de autonomefase. Geen van deze fases is goed of fout, maar de fase waarin groepen of teams zich bevinden zal bepalen hoe succesvol zij zullen zijn.  In de volgend blog lees je meer over het ontwikkelen van teams.

Hoe vind je een teamcoach?

Iedere coach heeft een eigen stijl en werkwijze. Het is belangrijk dat je een traject aangaat met een teamcoach, waarbij jij en je team zich goed voelt. Uiteraard is de kwaliteit van de coach ook van belang. Coachplaats werkt samen met erkende teamcoaches. Wil je eens van gedachten wisselen of een teamcoach ook iets is voor jouw team? Neem contact op met Coachplaats via www.coachplaats.nl, zij kunnen je koppelen aan een passende coach.

Neem contact op

Marcel Bongers,
gecertificeerd teamcoach

#2 Leefstijl- en vitaliteitscoach

Auteur: Kim Schellekens

Waarvoor kun je bij een leefstijl- en vitaliteitscoach terecht?

Een coach op het gebied van leefstijl- en vitaliteit kan je helpen om vitaler te leven. Een vitaal leven bestaat uit meer dan alleen kijken naar de fysieke elementen, zoals je voedings- en beweegpatroon. Het heeft ook te maken met hoe je om gaat met emoties, je gedachten, het beeld dat je van jezelf hebt en op welke manier jij zelf de regie kunt voeren.

Je krijgt inzicht in alle aan levensstijl gerelateerde klachten en je gaat samen aan de slag om in kleine stappen structurele veranderingen door te voeren. Zo kun je bij een leefstijl- en vitaliteitscoach terecht als je diabetes of overgewicht hebt, maar ook met stressklachten of als je op zoek bent naar een betere werk/privé balans.

Je gaat op zoek naar een optimale balans tussen een gezonde geest en een fit en vitaal lichaam.

Voor wie is leefstijl- en vitaliteitscoaching nuttig?

Kan dit (een deel van) jouw wensenlijst zijn?

En dit alles zonder het knagende gevoel van schuld dat je de ander(en) te kort doet. Wil jij gezonder leven? Beter eten? Een goede nachtrust? Eindelijk ontspannen? En minder stress? Kortom balans en rust in je leven?

Het klinkt zo eenvoudig maar waar moet je beginnen? Ga met een professionele leefstijl- en vitaliteitscoach aan de slag zodat je hulp krijgt op al deze gebieden. Jij bent degene die de route uitstippelt en de coach helpt je op weg.

Hoe werkt een leefstijl- en vitaliteitscoach?

Een goede coach zal je niet vertellen wat je moet doen maar juist veel vragen stellen. Ook kunnen er oefeningen gedaan worden. Coaching is een hulpmiddel, op weg naar de oplossing. En het mooie is alle antwoorden zitten namelijk al in jou, maar soms lukt het niet om daar bij te komen.

Wij, mensen, zijn gewoontedieren en zeker op de momenten dat het niet lekker loopt of we ons niet lekker voelen vallen we terug in oude patronen. Deze helpen ons niet verder maar ja hoe doe je dat dan wel?

Een leefstijl- en vitaliteitscoach kan je helpen gewoontes en patronen te ontdekken om deze vervolgens te ontmantelen. Door het stellen van vragen, het reflecteren en/of spiegelen van gedrag, het leggen van verbanden en het afnemen van een vitaliteitscheck ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en nieuw gedrag zodat je beter voor jezelf kunt zorgen.

We kijken niet teveel naar de symptomen maar gaan echt op zoek naar de oorzaken. Verrassend genoeg liggen die vaak op heel onverwachte plekken. Maar daar vind je dan vaak de antwoorden op vragen waarvan je niet wist dat je ze had.

De stappen van een leefstijl- en vitaliteitstraject

Onderstaand de stappen van een coachtraject op een rij:

 1. Kennismaking “klikgesprek”
 2. Vitaliteitscheck
 3. Vaststellen van knelpunten, leefstijl- en vitaliteitsvragen en doelen
 4. Maken van een actieplan op weg naar jouw doelen
 5. Coachtraject – coachgesprekken, oefeningen, opdrachten
 6. Tussentijdse evaluaties, reflecties en bijstellen

Resultaat van leefstijl- en vitaliteitscoaching

Door fysiek en mentaal goed voor jezelf te leren zorgen ervaar je rust. Je leert vorm te geven aan een juiste verhouding tussen inspanning en ontspanning.

Door tijd te besteden aan zaken die er echt toe doen voor jou en doordat je jezelf beter leert kennen lukt het je om tevreden te zijn met wat er is en wie jij bent.

Dit zorgt voor een stabiele basis in je drukke leven en op die manier ben je voor jezelf en je omgeving goed gezelschap.

Je gaat aan de slag met je knelpunten, leefstijl- en vitaliteitsvragen en je leerdoelen. Na een coachtraject heb je in kleine stappen maar resultaatgericht gewerkt aan je doelen. Afhankelijk van jouw coachvraag kun je de volgende resultaten boeken:

Hoe vind je een leefstijl- en vitaliteitscoach?

Iedere coach heeft een eigen stijl en werkwijze. Het is belangrijk dat je een traject aangaat met een coach, waarbij jij je goed voelt. Uiteraard is de kwaliteit van de coach ook van belang.

Coachplaats werkt samen met gecertificeerde leefstijl- en vitaliteitscoaches. Ik werk samen met Coachplaats omdat ik mij dan volledig kan richten op de coaching en Coachplaats de afhandeling en administratie doet.

Wil je eens van gedachten wisselen of een Leefstijl- en vitaliteitscoach ook iets is voor jouw vragen of die van één van je medewerkers? Neem contact op met Coachplaats via www.coachplaats.nl, zij kunnen je koppelen aan een passende coach.

Leefstijl- en vitaliteitscoach Kim Schellekens

#1 Een loopbaancoach

Auteur: Lydia van Diggelen

Als coach leer je de ander leren door inspireren en ondersteunen. Een coach helpt individuen, een team of een organisatie bij hun ontwikkeling en het realiseren van doelen.

Neem contact op

Er zijn veel soorten coaching voor zeer uiteenlopende coachvragen en ontwikkeldoelen. Er zijn coaches gespecialiseerd in het 1-op-1 coachen of juist op gebied van team- of organisatie coaching. Ook zijn er specialisaties op verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld: leefstijl, mentale weerbaarheid, stress/burnout, business, budget/financieel, vitaliteit en loopbaan. In dit artikel zoom ik in op het hoe en wat van de loopbaancoach.

Wat doet een loopbaancoach?

Een loopbaancoach kan je resultaatgericht ondersteunen bij het realiseren van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van werk en loopbaan. Dit kunnen ambities zijn, die je wilt realiseren of leerdoelen die je wilt halen om zo fijner te functioneren in en om het werk. Een loopbaancoach faciliteert door o.a. rake vragen te stellen, gedrag te spiegelen, verbanden te leggen, nuttige werkvormen of testen aan te bieden.

Een loopbaancoach zegt niet wat je moet doen of welke keuze je moet maken, wel kan een loopbaancoach jou helpen door je inzicht en bewustwording over jezelf in relatie tot je loopbaanvraag te vergroten, waardoor je zelf antwoorden zal vinden.

Voor wie is loopbaancoaching nuttig?

Loopbaancoaching is voor iedereen die met loopbaanvragen of -dilemma’s  zit en hier samen met een professional mee aan de slag wil om zichzelf verder te ontwikkelen.

In de praktijk zie ik vaak mensen binnenkomen, die een probleem ervaren in hun loopbaan. Bijvoorbeeld te veel werkdruk, verstoorde balans tussen energiegevers- en energienemers, gevoel van onvrede over sfeer of werkzaamheden, slecht overweg kunnen met leidinggevende of het lastig vinden grenzen aan te geven.

Anderen komen binnen met al meer gespecificeerde loopbaanvragen zoals:

Hoe werkt een loopbaancoach?

Om resultaatgericht en doelgericht te werken is het van belang de problemen en vragen om te zetten naar heldere en concrete doelen. Bijvoorbeeld overzicht hebben van je kwaliteiten, toegevoegde waarde, inzicht in wat je drijfveren zijn of hoe de arbeidsmarkt voor specifieke functie is in jouw regio. Dit doe je samen met je loopbaancoach.

Wanneer je doelen helder zijn is het zaak aan de slag te gaan. Dit is altijd een op maat gemaakt plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt gekeken wat nodig is aan de hand van 4 belangrijke pijlers: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat ga ik doen. Welke van deze pijlers hebben aandacht en actie nodig om naar gewenste resultaten te bewegen.

De loopbaancoach maakt gebruik van gesprekken, verschillende werkvormen en soms ook van testen. De eerste stappen zijn bewustwording en zelfinzicht vergroten om jou van daaruit stap voor stap in beweging te laten komen richting jouw gewenste doel. In dat proces vindt regelmatig bijstelling en verscherping plaats aan de hand van evaluatie en reflectie.

De stappen van een loopbaantraject

Nog even de stappen van een loopbaantraject op een rij:

 1. Kennismaking “klikgesprek”
 2. Vaststellen van knelpunten, loopbaanvragen en leerdoelen
 3. Maken van een trajectplan afgestemd op jouw doelen
 4. Coachtraject – coachgesprekken, werkvormen, testen
 5. Tussentijdse evaluaties en bijstellen
 6. Actieplan

Resultaat van loopbaancoaching

In loopbaancoaching ga je aan de slag met knelpunten in je loopbaan, specifieke loopbaanvragen of -keuzes. Na een loopbaantraject heb je resultaatgericht gewerkt aan je doelen, waardoor je bijvoorbeeld komt tot de de volgende resultaten:

Die verandering kan vanalles zijn:  van een nieuwe compleet andere baan in een andere organisatie, naar kleine aanpassingen in je huidige functie of een wijziging in je eigen gedrag op de werkvloer. En er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Hoe vind je een loopbaancoach?

Iedere loopbaancoach heeft een eigen stijl en werkwijze. Het is belangrijk dat je een traject aangaat met een loopbaancoach, waarbij jij je goed voelt. Uiteraard is de kwaliteit van de coach ook van belang. Goed opgeleide loopbaanprofessionals zijn vaak gecertificeerd bij Noloc of NOBCO. Zij moeten zich ook regelmatig hercertificeren en hiervoor voldoende coachuren maken en bijscholingen volgen.

Coachplaats werkt samen met erkende loopbaancoaches. Ik werk samen met Coachplaats omdat ik mij dan volledig kan richten op de loopbaancoaching en Coachplaats de afhandeling en administratie doet.

Wil je eens van gedachten wisselen of een loopbaancoach ook iets is voor jouw loopbaanvragen of die van één van je medewerkers? Neem contact op met Coachplaats via www.coachplaats.nl, zij kunnen je koppelen aan een passende coach.

Lydia van Diggelen

Lydia van Diggelen

Noloc erkend loopbaancoach

Neem contact op
Type coaching? Eerst overzicht krijgen …

Er zijn in Nederland veel verschillende vormen van coaching. Iedereen kan zich coach noemen. Het is geen beschermde titel. Welke vormen er allemaal zijn, het is bijna onuitputtelijk en daarmee misschien ook wel onoverzichtelijk. Maar hoe krijg je dan inzicht…?

Neem contact op

Coachplaats gaat je hierbij helpen: we gaan een reeks blogs maken over allerhande coachingsvormen waarin we uitleggen wat de coaching inhoudt, wat een coach doet en wat de resultaten zijn.  

Wij hebben een aantal hoofdgroepen benoemd met daaronder een aantal coachingsvormen.

Om alvast een beeld te krijgen van de coachtypes die voorbij gaan komen hebben wij een overzicht gemaakt.

Individuele coaching
– Individuele Coaching (algemeen)
– Verander Coaching
– Performance Coaching
– Sales Coaching
– Wandel Coaching
– Opstellingen
Team coaching
– Team Coaching (algemeen)
– Intervisie Coaching
– Management Coaching
– Project Coaching
– Opstellingen
Proces coaching
– LEAN (team) Coaching
– Agile/LEAN Coaching
– Project Management
– Advies
Inzetbaarheid
– Loopbaan Coaching
– Mentale Coaching
– Stress Coaching
– Burn-out Coaching
– Competentie Coaching
– Outplacement Coaching
Werkgeluk
– Leefstijl- en vitaliteits Coaching
– Werkgeluk Coaching
– Competentie Coaching
– Performance Coaching
Business coaching
– Performance Coaching
– Business Coaching
– Communicatie Coaching
– Mentoring
– Expert Coaching
– Project Management
– Executive Coaching
 

Soms kan een coachingsvorm meerdere keren terugkomen binnen de verschillende hoofdthema’s. Het verschil is dat het accent voor de specifieke coachingsvorm net iets anders kan liggen.

Zoals gezegd, elke week gaan wij een coachingsvorm onder de loep nemen. Dit doen wij random door het schema heen. Uiteindelijk komen alle vormen van coaching aan de orde om jou inzicht te geven in de belangrijkste typen coaching.

Heb je eerder vragen over een specifieke coachingsvorm, of kom je een coachingsvorm bij ons nog niet tegen, bel of mail ons dan. Wij praten er graag met je over.

Neem contact op
Omdat niet iedereen alles weet….

Je bent als organisatie altijd op zoek naar het beste voor je klanten en je medewerkers.

Ondernemers zoeken naar de balans tussen optimalisering van (interne) processen, maar ook naar het welzijn van de medewerkers. Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie maar worden niet altijd als zodanig gezien. Een disbalans kan zorgen voor een (hoog) ziekteverzuim of zogenoemde ‘job-hoppers’. Hoe krijg je die balans?

Soms kun je, als werkgever of manager, zelf voor balans zorgen, maar soms heb je externe specifieke hulp nodig. Hulp van een coach, trainer of adviseur. Maar hoe dan en wie dan? Wie is nu de beste coach, trainer of adviseur voor jouw specifieke vraag? Niet iedere professional heeft alle vormen van coaching, training of advies in zijn of haar portefeuille en niet iedereen is daardoor universeel inzetbaar in organisaties.

Omdat niet iedereen alles weet is Coachplaats ontwikkeld. Een plek waar organisaties en coaches aan elkaar worden “gekoppeld” op basis van kennis, kunde en ervaring. Coachplaats zorgt ervoor dat er een match komt op basis van de coachvraag, het type bedrijf/medewerker en de locatie, via een Nederlands dekkend netwerk van specialisten. Coachplaats heeft coaches op het gebied van processen en op het gebied van werkgeluk en welzijn.

Coachplaats ondersteunt bij het krijgen van balans. Op de website lees je alles en kun je meteen, als organisatie, je vraag neerleggen of als coach, trainer of adviseur je inschrijven. Alles komt bij elkaar op het platvorm van Coachplaats:  www.coachplaats.nl.

Neem contact op
Design & realisatie door Webheads.